Jakie przeobrażenia dokonują się w turystyce medycznej?

Jakie przeobrażenia dokonują się w turystyce medycznej?

turystyka medyczna

Turystyka medyczna doczekała się już wielu definicji, gdy jednak mówimy o niej, najczęściej definiujemy ją jakopodróż poza granice kraju zamieszkania po to, aby skorzystać z pomocy medycznej. Dziś interesują się nią już nietylko naukowcy, ale również politycy i media, a wszyscy oni starają się odpowiedzieć na pytanie o to, na czympolega jej fenomen i jak można ją najtrafniej zdefiniować. Okazuje się przy tym, że dzisiejsze rozumienie turystykimedycznej różni się zasadniczo od tego, które obowiązywało, gdy zaczynała dopiero zdobywać sobie popularność.

W tym pierwszym okresie turystyka medyczna była definiowana przede wszystkim jako podróże obywateli krajówsłabo rozwiniętych do tych znacznie bogatszych po to, aby skorzystać z zabiegów, które w ich ojczyźnie byłyniedostępne. Dziś możemy jednak mówić nie tylko o zmianach ilościowych, ale również o zmianach jakościowychodnoszących się do mobilności pacjentów. Ci ostatni podróżują też z krajów bogatszych do tych, które nadal sąuważane za uboższe. Celem jest uzyskanie dostępu do usług zdrowotnych. Usługi takie są tańsze niż ma tomiejsce w krajach wysoko rozwiniętych, a niejednokrotnie okazuje się, że ich jakość może być definiowana jakorównie wysoka.

Jakie przeobrażenia dokonują się w turystyce medycznej?

Nie bez znaczenia wydaje się również to, że coraz modniejsze stają się tanie połączenia lotnicze, które częstorównież wywierają wpływ na rozwój turystyki medycznej. Klienci są też coraz lepiej poinformowani o dostępnościwspomnianych usług, coraz bogatsza jest przy tym również oferta dodatkowa. Zaskoczeniem nie jest międzyinnymi to, że już po podreperowaniu stanu zdrowia wiele osób decyduje się na uczestnictwo w wycieczkach,podróżowanie na własną rękę lub pobyt w hotelu o profilu SPA & Wellness. Turystyka medyczna ma coraz większe znaczenie na całym świecie, systematycznie rosną przy tym zyski, jakiegeneruje. Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, a przygotowana przez nasz kraj oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Podobne artykuły