Działania psychologii

Działania psychologii

Zastanawiając się nad tym, czym zajmuje się psychologia, pewnie w pierwszej chwili myślimy o typowym psychoterapeucie z amerykańskich filmów. Jawi się on jako pan ok. 40-tki, który przyjmuje pacjentów i każe im kłaść się na kozetce. Mimo że wciąż można spotkać taki rodzaj psychologów, to raczej odchodzi się już od tego typu przyjmowania pacjentów. Jaka właściwie jest psychologia w XXI w.?

Żeby uzyskać tytuł psychologa, należy otrzymać dyplom magistra z zakresu psychologii. Wcześniej trzeba studiować przez 5 lat. Dla psychologów studia to czas, kiedy zaczynają specjalizować się w jakichś dziedzinach. Wyspecjalizowanie się w jakiejś dziedzinie jest konieczne, ponieważ wiedza z zakresu psychologii jest bardzo szeroka. Jeśli zgłębi się jeden tylko obszar, wówczas można być dobrym specjalistą tylko w tym zakresie. Psychologia daje możliwość bycia praktykami lub teoretykami.

Działania psychologii

Są i tacy psycholodzy, którzy specjalizują się w byciu i praktykiem, i teoretykiem. Ci od teorii odnajdują się jako naukowcy, pieczę nad nimi ma uczelnia wyższa. Zajmują się oni kształceniem studentów oraz prowadzeniem badań. Badania te służą rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy z danego zakresu. Naukowcy zajmują się takimi dziedzinami jak emocjonalność człowieka, procesy poznawcze, czyli to, w jaki sposób ludzie poznają świat, rozwój człowieka od poczęcia, zaburzenia w funkcjonowaniu. Obszarów, jakimi się zajmują, jest dużo więcej, a dotyczą one praktycznie każdej dziedziny życia człowieka. Jeśli chodzi o psychologów-praktyków – tych można spotkać w wielu różnych, czasem nietypowych miejscach.

Mogą oni zajmować się np. psychologią kliniczną, czyli leczeniem zaburzeń psychicznych. Psychologia kliniczna współpracuje z psychiatrią, neuropsychologią, czyli obszarem diagnozy i rehabilitacji osób z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, psychoterapią, poradnictwem psychologicznym i zawodowym, psychoedukacją, psychologią zdrowia, czyli określanie czynników wpływających na zdrowie, oraz psychologią pracy, czyli rekrutowaniem właściwych pracowników na dane stanowisko.

Podobne artykuły