Turystyka medyczna – coraz bardziej powszechne zjawisko

Turystyka medyczna – coraz bardziej powszechne zjawisko

lekarz

Turystyka medyczna to zjawisko, które tak naprawdę istnieje od bardo dawna, ale charakter masowy zaczynaprzyjmować dopiero w ostatnich dekadach, zwłaszcza w naszym kraju. Polega ona mniej więcej na tym, że osoby oogólnie rozumianym charakterze turystów korzystają w czasie swoich wyjazdów z zabiegów medycznych różnegorodzaju. Coraz częściej też wyjazdy turystyczne są spowodowane tylko i wyłącznie chęcią skorzystania z usługimedycznej.

Wyjazd w ramach turystyki medycznej nie musi być koniecznie wyjazdem zagranicznym, a samausługa nie musi być też usługą medyczną sensu stricto.Bardzo często celem wypraw są usługi kosmetyczne lub szeroko rozumiana odnowa biologiczna połączona zwypoczynkiem. Mimo wszystko, prowadzi się zazwyczaj wyróżnienie na turystykę medyczną, uzdrowiskową orazturystykę wellness-spa.

Turystyka medyczna – coraz bardziej powszechne zjawisko

Stworzenie Unii europejskiej, jej rozszerzenie i otwarcie granic spowodowało napływ donaszego kraju sporej ilości turystów medycznych głównie z krajów najwyżej rozwiniętych, takich jak Niemczy czySzwecja. Istnieje oczywiście cała grupa czynników wpływająca na powstanie turystyki medycznej. Najważniejsze jak zwykle są pieniądze. Wiele zabiegów nie jest refundowanych lub podobnie jak w naszym kraju,na refundację trzeba czekać bardzo długo. Żeby zaoszczędzić czas i pieniądze chorzy decydują się na poszukanielekarza gdzieś indziej.

Czasami nawet usługa zagraniczna jest lepsza od tej na miejscu. Duże znacznie dla rozwojuturystyki medycznej ma w ostatnim czasie wzrost wiedzy na ten temat. Tematyka staje się po prostu bardziejpowszechna i wyjazdy w celach medycznych normalnieją. Coraz więcej osób ma już też znajomych z doświadczeniami w takiej turystyce, którzy mogą doradzić i podpowiedzieć.Trzeba tutaj zauważyć, że dominującymi dziedzinami turystyki medycznej na świecie pozostają bardzoskomplikowane elementy medycznego rzemiosła, jak na przykład onkologia, ale niezależnie od tego siłą napędowąbranży pozostaje pieniądz, przez co największy rozwój notują kraje takie jak Indie czy Tajlandia. Cały czas jeszczeproblemem są odpowiednie standardy w takich miejscach, ale wypracowano odpowiedni sposób certyfikacjiplacówek medycznych, który pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości pacjentów.

Podobne artykuły